Björn Molitor död

Foto: Helene Eriksson Foto: Helene Eriksson

I helgen nåddes vi av dödsbudet, att Björn Molitor i Flen stilla insomnat efter en längre tids sjukdom.

 

Björn var den siste kvarvarande av de entusiaster som för 40 år sedan vildade Riksförbundet för Svensk Hjortavel. Han deltog ända in i det sista i förbundets arbete.

 

Med Björn försvinner den samlade kunskapen om Svensk Hjortavels hela historia. Dessutom lämnar han en stor kunskapslucka efter sig fr.a. när det gäller betesfrågor - ett ämne som han speciellt intresserade sig för.

 

Björn var en personlig vän som synnerligen aktivt hjälpte oss för ca 10 år sedan när vi planerade vår egen hjortverksamhet.

 

Vära tabkar går främst till hans efterlevande barn.