Vildsvinsfakta - arten och jakten

Ronny har troligen varit på ett föredrag om vildvin och han har majlat ut nedanstående fakta.
DG föreslår att ev. ändringar och kompletteringar sker här på hemsidan.

 

 

Föredrag av Elias Turesson jaktvårdskonsulent Sv. Jägarförbundet Kronoberg

 

 • · Idag finns fler än 200 000 grisar i Sverige
 • · År 2012 sköts 93 000 grisar varav 1 % i fällor
 • · Tätast förekomst i södra och östra Sverige. Den norra gränsen går strax norr om Dalälven
 • · Försvann genom jakt och domesticering på 1700-talet. Blev korsade med tamsvin som också gick lösa runt gprdarna.
 • · Rymde från hägn under 1970-talet.
 • · Föda 95 % vegetabilisk, känslig för störningar samt hög reproduktion.
 • · Inga hotande predatorer då varg och lo föredrar enklare jakt på får, rådjur m.m.
 • · Ökar i antal bra ollonår som infaller ca var tredje år
 • · Gillar majsodlingar bl.a.
 • · Har brunsttid nov.-dec. normalt och dräktighetstiden är som tamgrisar 3 månader, 3 veckor och 3 dagar.
 • · Grisarna föds i febr.-april. Medelkull 4-6 st. En kull per år vanligast. Suggan har 10 spenar varav 8 fungerar och de diar i 3-4 månader.
 • · Om kullen dör ut/försvinner kan ombrunstning ske.
 • · Kan vid speciella fall få kultingar andra perioder också
 • · Bygger bo, vanligast med ris och grenar i tätt granbestånd.
 • · Fjolårsgalt stöts bort i september
 • · Matriarkat där äldsta hondjuret är ledardjur
 • · Döttrar och systrar upp till 25 djur kan ingå i flock
 • · Fördel att bevara ordningen i stora flockar som är lättare för oss att ha koll på
 • · Ledarsuggan synkroniserar brunsten med övriga i flocken så att kullar föds ungefär samtidigt
 • · Ensamma kultingar där syskon och suggan skjutits tappar status i gruppen och blir ensamma och ofta stora skadegörare även dagtid
 • · En gylta kan gå i brunst vid 30 kr dvs 6-7 mån.
 • · Rekommenderas hårt jakttryck på kultingar, årsungar, gyltor
 • · Nattaktiva 6-8 timmar
 • · Vid födosök kan de röra sig 5 km under natten och det har uppmätts t.o.m. 16 km.
 • · Hemområden från 300 ha vid bra mark till 10 000 ha i skogsområden
 • · Aktivitetsområden är 100-1000 ha där de stannar 2-5 dagar om det finns föda innan de drar vidare för att vara borta ett tag
 • · Jakt står för 90-95% av dödligheten, trafik och drunkning resterande
 • · 2 av 10 vildsvin når 2 år. Högre dödlighet för galtar-
 • · Upp till 2 års ålder svårt att bedöma kön därefter blir galten mer framtung och får större huvud.
 • · De blir svarta vid ca 1 år
 • · Skjut aldrig första eller största djuret
 • · Skjut max 4 årsgrisar per kull så de inte brunstar om
 • · 70-90 % av avskjutningen bör utgöras av årsgrisar
 • · 10-20 % av avskjutningen bör utgöras av fjolingar, övervägande gyltor
 • · Skjut alltid jägarmässigt, dvs kultingar först
 • · Högre medelålder bidrar till att koncentrerar kullarna mer rätt i tiden
 • · Äldre suggor är erfarna och skygga vilket leder till färre skador i åkermark, låg medelålder ger mer spridning
 • · 3 jaktmetoder vanligast, drevjakt med hund, åteljakt på natten, skyddsjakt på åkermark
 • · Bra hundar saknas ofta
 • · Eftersöken kan vara besvärliga. 2-timmarsregeln gäller dvs vara på plats med bra hund
 • · Vid åtlar använd måttligt med foder som går åt vartefter
 • · Använd naturligt foder potatis, spannmål, ärtor, ej sockerbetor
 • · Naturliga urvalet sätts ur spel vid kraftig fodertillgång
 • · Om problem på åker rekommenderas spridare i skogen

 

Alla faktafel som ni kan hitta beror antingen på föredragshållaren eller mig.
Tacksam om ni rättar felaktigheter och kompletterar om ni har ytterligare kunskap i området.

// Ronny