Skogskväll i Kätterstad Skärkind kring ämnet ädellövskog

Klicka på bild för att förstora den!