VIDEO ANDRA DJUR

Björnsafari i Dalarna

 

I juni 2010 var jag två nätter på björnsafari i NÖ Dalarna.

Björnarna uteblev så det enda vilda djur jag fick filma var denna lilla skogsmus i husvagnen där jag vakade.

Havsörnshona Havsörnshona

Havsörnar 2008

 

Havsörnar på Backa januari 2008.

Först en 7 år gammal hanemärkt i svenska fjällen.

På slutet kommer en hona född 2007 och märkt vid en insjö (märkningen anger inte var exakt).

Bilden är tagen från videon och visar honan.

Bäver i Backaån 2007

 

Bävrar i ansluning till sin hydda i översta delen av Backaån nedströms sjön Björklången.

Filamde under några maj-kvällar 2007.

 

RÅDJUR vid Backfallet 2005

 

Rådjur mumsar på morötter vid Backfallet.
Detta var sista året med en livskraftig rådjursstam - sedan kom de stora fläckiga "kissarna" och åt upp rådjuren. Detta kallas av vissa att "öka den biologiska mångfalden"!!!

RÅDJUR vid Västerängen våren 2005

 

Några av de tämligen många rådjur som våren 2005 hölls sig vid Västerängen.

T.o.m. 2006 är filmerna filmade i DV-format (720 x 576 px).

Filmade med två olika små Sony-kameror fram till 2004.

Därefter filmade med Canon XL2.

 

Fr.o.m. 2007 är filmerna i HDV-format
(1280 x720p eller 1920 x 1080 p).

På hemsidan visas filmerna i 1280x720.