Sydosthjort: Hjorthägn 2.0

Filmen ovan kommer från Sydosthjort, en förening av hjortuppfödare i sydöstra Sverige.