Kronhjortens år

 

För att som djur- och naturintresserad ha en möjlighet att ta del av de fantastiska skeendena ute i såväl våra svenska hägn som i det vilda på ett korrekt sätt behövs en liten inblick i hjortens år!Vår

Hinden lever ett lugnt liv med återhämtning efter vintern och förberedelser inför sommarens kalvning. För hjorten sker vissa dramatiska förändringar under våren, det är under senvåren som hjortarna tappar sin horn och den symbolen som till stor del styr hierarkin i herrgrupperna går förlorad. De nya hornen börjar dock omedelbart att växa ut.

I slutet av våren och på försommaren fälls den tjocka vinterpälsen. Hjortarna kan då se mycket "luggslitna" ut.


 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Frilevande kronvilt filmade i N Östergötland 31 mars. Avkommor till de hjortar som utplanterades av Holmen i Kolmården för mer än 40 år sedan.
Foto & copyright: Rolf Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommar

Hjortarnas horn har en osannolik tillväxt då de nya hornen växer till! Hindarna förbereder sig inför kalvningen som i kronhindens fall sker i maj-juni. Under denna tid är det viktigt att det får vara lugnt i våra hägn så att kalvningen kan ske i lugn och ro!

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nyfödda tvillingkalvar (kronvilt) i hägn i mitten av maj månad.
Foto & copyright: Rolf Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Höst

Kronhjortens brunst dominerara hösten och den äger rum i september - oktober. Hjortarna kan då vara mycket aggressiva och man ska därför undvika att gå in i kronhjortshägn under denna period.
Ljudmässigt är kronhjortsbrunsten ett magnifikt skådespel,

 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Gyttjebadande unghjort under brunstperioden. Sölgropen helt "tillverkad" av kronviltet självt.
Foto & copyright: Rolf Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3:e-seedade Olle får en chans att para sig när de "stora" inte är uppmärksamma nog
Foto & copyright: Rolf Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sällsynt slagsmål mellan två dminerande hjortar i samma hägn
Foto & copyright: Rolf Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Vinter

Hindflockarna återsamlas efter brunsten och flockarna söker de bästa markerna för att hitta föda och skydd. Handjuren (hjortarna) samlas på motsvarande sätt i grupper - s.k. "herr-
klubbar". I våra trakter har vi vid ett tillfälle sett 7 kapitala kronhjortar från 14 taggar till drygt
20 taggar. En fantastisk syn!