Vilda hjorten Fjodor

Fjodor

 

Fjodor är en mycket speciell vild kronhjort.

De senaste 4 åren har han tillbringat hela brunstsäsongerna i omedelbar anslutning till våra hägn. Han har aldrig gjort några som helst ansatser till att ta sig in i hägnet, vilket han mycket väl skulle kunna göra bara han ville/kom på idén.

I stället patrullerar han, står eller ligger vid stängslet och suktar efter de brunstiga hindarna inne i hägnet. Ibland ställer han upp på en skenfäktning med någon av våra hjortar. Verkar det att bli allvar med någon av våra större hjortar backar han dock omedelbart ur situationen.  

De senaste två åren har han inte visat någon som helst rädsla för Lars eller mig som dagligen är uppe vid hägnen, och i år tillåter han även helt främmande personer att beskåda sig.När han hör traktorn komma och är inne i skogen i anslutning till stängslet jkommner han omedelbart ut och fram till nätet.


2009 anlände Fjodor den 2 september och sågs sedan i princip dagligen fram t.o.m. 5 november.

2010 anlände han 30 augusti ocg finns när detta skrivs (22 oktober) fortfarande kvar. En nyhet för året är att han har flyttat över till det mindre hägnet.

Jag har åtskilliga timmar med video på denna synnerligen speciella hjort liksom några tusen stillbilder. Successivt kommer jag att lägga upp illustrativa videoklipp på en egen sida på denna hemsida.

 

2011-09-12:

När detta skrivs har fortfarande Fjodor inte dykt upp. Det finns skäl att tro att han inte klarade senaste hösten och vintern. När han lämnade hägnet i november 2010 var han avmagrad och hade balansproblem i bakkroppen. Snön och kylan kom strax därefter och han dukade troligen under dessvärre!


2011-10-14

Fjodor kom aldrig till årets brunst så med största sannolikhet klarade han inte vintern! Jag har saknat honom under alla de timmar jag tillbringat i och vid hägnen i höst!

Fjodor - foton & video

 

 

Fjodor är en mycket välväxt och stor kronhjort. Vid ankomsten till våra hägn i augusti-september väger han med all sannolikhet över 250 kg, dvs som en mindre vuxen älg.

Under tiden han stannar här äter han i princip ingenting och han tappar synbart säkert upp mot 35-50 kg i vikt.

Fjodor är mycket rädd för andra vilda hjortar, även sådana som är avsevärt mindre än han själv. Han tycks sakna dådkraft som man säger om vissa hundar.

Är han sexuellt "avvikande"???

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.