Remedak AB - vårt eget företag grundat 1986

 

Fram till slutet av  1990-talet sysslade vi i stort sett endast med utveckling av databassystem för sjukvården, fr.a. för röntgenavdelningar, mammografiavdelningar och en del öppenvårdsinrättningar.

Företaget har sedan mer eller mindre legat i malpåse fram till det senaste året, då utveckling av nya hemsidor för mindre företag och föreningar blivit vår nya verksamhet.

 

Sedan 2005 har jag varit webmaster för ett par hemsidor utvecklade av konsulter. Den ena var enkel att sköta medan den andra var ganska komplicerad att hantera (ändra och bygga ut).

 

När vi själva skulle ha en egen hemsida testade jag under en ganska lång tid ett antal hemsidesverktyg på marknaden, menjag  fann inget som jag tyckte var bra nog. Så var fallet ändra fram till jag hittade Hemsida24. Resultatet blev den hemsida du just nu är inne på.

 

När den hemsidan varit på nätet en tid började en del små företag och föreningar att höra sig för om hjälp med nya hemsidor, och på den vägen är det nu.

 

Läs mer om hur vi arbetar och se de hemsidor vi hittills har utvecklat på nästa sida!  Där får du även mer information om Hemsida24-konceptet.
Du kan även se tre av dem nedan! Klicka på bild för att förstora den!

 

Tills vidare låter vi Remedak AB ha sin hemsideshemvist på denna större hemsida tillsammans med de andra verksamheterna vi bedriver.

 

Rolf Eriksson

Exempel på hemsidor utvecklade av Remedak AB (klicka på bilderna för förstoring)

Optipod


Ett litet företag inom finmekanikbranschen.

Gör även en mängd legoarbeten åt industrin.


Mest känt för sina snabbfästessystem för kameror. Används av många kända fotografer såväl i Sverige som utomlands, fr.a. naturfotografer.


Hemsidan presenterar produkterna för foto och video. Innehåller även en E-butik för direktköp från hemsidan.


Här finns även foton och videofilmer från företagets kunder.

x

www.optipod.se

Regna IF


Hemsida för en lite idrottsförening fr.a. för skidåkning och orientering.


Föreningen lever till stor del på att varje sommar arrangera ett antal utedanskvällar på en gammmal klassisk festplats.


Hemsidan innehåller förutom förenings- och tävlingsinformation även en E-handelsfunktion där man kan köpa entrébiljetter till danskvällarna.
Till danserna går fyra olika busslinjer och på hemsidan kan man boka plats till dessa bussturer.


www.regnaif.se

FEDFA


Fedfa är en organisation för de nationella europeiska hjortuppfödarorganisationerna.


Denna hemsida innehåller f.n. fyra olika språkvarianter: engelska, tyska, holländska och svenska.


Hemsidan innehåller  en mängd organisationsinformation inkl. protokoll.
Olika dokument från EU rörande hjort- uppfödning. Foton och video från olika Fedfa-arrangemeng.


För allmänheten finns information om hjortar, hjortuppfödning och hjortkött.


www.fedfa.org