2009-08-22 Riksutställningen i Köping

Stall Mjälkärr erövrar Riks-BIS

 

Shetlandssällskapets Riksutställning hölls i Köping 2009-08-22 efter att ha flyttats från Strömsholm p.g.a. infekterade beten.

Huvuddelen av utställningen ägde rum i två ringar med domarna Ulrika Nordmark och Torsten Jeppsson.

 

BIS-ringen dömdes av Torsten Jeppsson och Stall Mjälkärrs Proud Design (2 år) blev BIS

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Proud blev 2011-05-13 stolt moder till ett litet hingstföl - Grand Design

Bild på mor och föl finns på  www.minishetland.com