Till höger finns länkar till ett antal användbara vädertjänster

 

Här finns en bra beskrivning av åska:     INFORMATION OM ÅSKA

 

Här finns en bra beskrivning av moln:     Information om moln

  

Det finns ett antal  s.k. åsktrackers i Sverige. Den jag (Rolf E) funnit vara mest tillförlitlig avseende lokalisationen av blixtarna är Blitzortung som du hittar till höger i listan.

Man kan gärna jämföra med SMHI:s blixtradar och jämföra.

 

 

Bilderna nedan är från Vänertracker omkring kl 18 tisdagen den 7 juni 2011. 

Denna dag var den hittills mest åskintensiva dagen under 2011. I Örebro noterades nästan 900 blixtar under 2 tim. Totalt registrerade denna station > 42.000 blixtar!

 

Vänertracker

Uppdateras löpande med 2-3 min mellanrum

Väderlänkar:

SMHI RadarBlixt

Visar i efterhand ett sammandrag för senaste halvtimmen