Tama kronhjorten Jakob

Filmat 2009 i HDV 1920*1080p med Canon XLH1

Kronhjorten "Jakob" är född i vårt hägn 2003. Redan som kalv var han mycket speciell och sökte ofta kontakt med oss som brukade vara i hägnet.

Utan att vi gjort några försök att tämja honom har han åtminstone blivt så "tam" att han äter under handen på oss. Sådana "tama" handjur är kända för att vara farliga under brunsten, och de senaste tre åren har han vid flera tillfällen attackerat oss. Under resten av året är han "from som ett  lamm".