Tvillingkalvar

Tvillingfödslar förekommer sparsamt - endast i 1-2%.

I extrema fall upp till 3%

Filmat 2005  i DV 1080x720 med Canon XL2